NEWS

Anna Zawartka na czele Śląskiego Związku Squasha

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w ten weekend do życia powołany został Śląski Związek Squasha. – Czas na zmiany – mówią jego twórcy.

W zeszłym tygodniu w Bytomiu zorganizowano III Konferencję „Śląski Squash 2019”. Zebrane kluby postanowiły na niej o powołaniu Śląskiego Związku Squasha, w skrócie „Śląski Squash” (brzmi znajomo?).

Na zebraniu założycielskim wybrano pierwsze władze Związku:

Anna Zawartka – Prezes Zarządu
Rafał Rygielski – Członek Zarządu
Michał Szymczyk – Członek Zarządu

Robert Wróbel – Komisja Rewizyjna
Sebastian Weber – Komisja Rewizyjna
Adrian Janik – Komisja Rewizyjna

Łukasz Piasecki – Sekretarz Generalny
Maciej Kliś – Dyrektor Sportowy

Powstały też komisje, które będą skupiały się na realizacji zadań nakreślonych dla Związku podczas spotkania założycielskiego.

Mamy trochę inną filozofię niż wcześniej PFS czy PZSQ. Konkretne osoby są oddelegowane do konkretnych zadań zamiast systemu „wszyscy robią wszystko” Będziemy meldować o sukcesach, ale też problemach. Nasze biuro nie będzie zamykane o 15:30. Robimy to dla naszego środowiska, zależy nam. Chcemy jednoczyć, a nie dzielić i wygramy – mówi nam jeden z założycieli Związku.

Śląski Squash przyjął następujące założenia na 2019 rok:

1. Skuteczne przeprowadzenie formalnej rejestracji związku
2. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem „śląskiego rankingu”
3. Wybór głównego operatora IT, obsługującego rozgrywki zarządzane przez Śląski Squash
4. Przygotowanie kalendarza rozgrywek na sezon 2019/2020
5. Budowa oferty sportowej, skierowanej do poszczególnych grup zawodniczych z szczególnym uwzględnieniem juniorów i kobiet
6. Przygotowanie nowej formuły rozgrywek drużynowych
7. Dalszy rozwój struktur związku
8. Popularyzacja squasha w środkach masowego przekazu, z szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego
9. Organizacja szkoleń sędziowskich
10. Przygotowanie platformy do wymiany doświadczeń dla trenerów squasha

W regionie już od kilku miesięcy działa Silesia Squash League, liga zrzeszająca kluby i zawodników na Śląsku.

Leave a Comment