NEWS

Hasta La Vista pisze do Policji. „Te działania mogą być podstawą do odszkodowania”.

Właściciel klubu Hasta La Vista, Zenon Waniak, opublikował treść pisma, które przesłał dziś do Policji. Obiekt od 10 dni jest codziennie „odwiedzany” przez funkcjonariuszy, ale działa dalej.

O sytuacji największego klubu squashowego świata pisaliśmy tutaj i tutaj. Kolejne kontrole Hasta La Vista przechodziła w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Za każdym razem w interwencjach brało udział kilkunastu funkcjonariuszy (na zdjęciu u góry – nadesłanym przez czytelnika – zbiórka przed dzisiejszą interwencję), którzy informowali klientów, którzy nie są kadrowiczami sportów olimpijskich, że muszą opuścić obiekt.

Hasta La Vista utrzymuje, że działa legalnie i wciąż przyjmuje klientów.

Szczególnie jeśli chodzi o squasha, którego rozporządzenie nie dotyczy – co klub i jego właściciel tłumaczą dokładnie w tym piśmie opublikowanym i wysłanym dziś do Policji.


Komisariat Policji
Wrocław Stare Miasto
ul. Trzemeska 12
53-679 Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21
51-168 Wrocław

Dotyczy: zmasowanych interwencji służb policji w obiekcie sportowym Hasta la Vista przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

1. podanie zakresu i podstawy prawnej zmasowanych interwencji służb policji w obiekcie sportowym Hasta la Vista przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu w dniach 02 – 11 kwietnia 2021 r. -jednorazowo przychodzi od 15 do 25 funkcjonariuszy!!!

2. Proszę o podanie podstawy prawnej na bazie której funkcjonariusze policji wydają polecenia moim pracownikom (tak było m. in. w sobotę 10 kwietnia br. o godz. 10).

3. podanie podstawy prawnej wypraszania i nakazywania opuszczenia obiektu klientom grającym w badmintona, squash itd.

4. Proszę o podanie podstawy prawnej legitymowania i następnie nie wpuszczania klientów, którzy próbowali wejść do obiektu – tak było m.in. w dniu 07, 08, 09, 10 kwietnia br. przy równolegle obecnych na zewnątrz około 15 funkcjonariuszy policji ubranych na czarno, którzy swoim wyglądem i ilością skutecznie zastraszają klientów.

5. Proszę o podanie podstawy prawnej wypraszania osób z siłowni, które jednocześnie są członkami kadry narodowej.

Informuję, że w obiekcie sportowym Hasta la Vista jest prowadzona działalność sportowa w zakresie sportów rakietowych, siłowni i fitness.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. ze wszystkimi zmianami w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono ogólny zakaz prowadzenia klubów fitness i siłowni, od którego istnieje wyjątek sprawiający, że mogą z nich skorzystać członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich.

Bez zmian pozostał jednak inny przepis rozporządzenia dotyczący organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych przez podmioty posiadające PKD z działu 93.00 ( par. 9 ust. 16 rozporządzenia).

Tym samym, działalność polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego i zajęć sportowych nadal pozostaje dozwolona dla kadry narodowej innych sportów – także nieolimpijskich. Z wyjątku tego skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).

Dlatego, obecnie możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium, sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej bez udziału publiczności z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, określonych w rozporządzeniu.

Powyższe potwierdził Pan Wiesław Choiński – radca ministra – Wydział Rzemiosła Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Analizę prawną powyższych przepisów wydał także adwokat Dawid Suszyński prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Reasumując: Wyjątek od obostrzeń dla siłowni nie został zmieniony w najnowszym rozporządzeniu. Mogą z niego więc nadal korzystać zawodnicy będący członkami:

• kadry narodowej lub

• reprezentacji olimpijskiej,

• reprezentacji paraolimpijskiej,

• lub osoby uprawiające sport w ramach ligi zawodowej w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych

Oznacza to, że członkowie kadry narodowej PZPL, nadal – po spełnieniu wymogów, mogą brać udział we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych.

Informuję także, że obiekt sportowy Hasta la vista przeszedł w okresie 10 stycznia 2021 r. – 18 marca 2021 r. kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu na wniosek Policji, zakończonej wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania, co potwierdziło prawidłowość działania obiektu.

Informuję, że niezgodne z prawem działania Policji mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
Uprzejmie proszę o pilne udzielenie odpowiedzi.”

1 comment

Xawery 14 kwietnia 2021 at 09:14

Pewnie odpowoedzi nie będzie, a Morawiecki już zleca szybką zmianę przepisów na kolanie. Teraz współzawodnictwo będzie dozwolone wyłącznie w niedzielę od 23:00 do poniedziałku, do 4:00, tylko dla rudych albonosów z Mozambiku

Reply

Leave a Comment